تماس با ما - شماره تماس واحدهای اجرایی

کد مطلب:  23
نسخه چاپی
ارسال به دوستان

تماس با ما - شماره تماس واحدهای اجرایی

لیست شماره تماس های ضروری شرکت توزیع برق استان همدان

ستاد شرکت 38252982-5
امور یک همدان 38327831-4
اموردو همدان 34237354-5
ملایر 32222883-5
تویسرکان 34922440-1
نهاوند 33233111  ,132
فامنین 36823251-3731
رزن 36222153-4
کبوترآهنگ 35226153,55,57
بهار 34502289-8389
اسدآباد 33122151،21،61
مرکز اتفاقات عملیات همدان و کلیه واحدهای اجرایی 121


سایر اطلاعات ضروری شرکت توزیع برق استان همدان
کد اقتصادی:411179975767
شناسه ملی:10861114496
شماره ثبت:2188
کدپستی:35537-65167